Imię: Maria Nazwisko: Zarębianka

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Zarębianka
  • luty 46
  • Warszawa
  • niezamożna, urzędniczka tramwajowa ,córka starej piastunki matki Adiny , do niej na Złotą przyszła Adina przenocować po przejściu na aryjską stronę

  • Polacy
  • 60,61