Imię: Henryk Nazwisko: Woliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Woliński
  • mecenas, kierownik Referatu Żydowskiego w AK,mieszkał w Al. Niepodległości

  • Polacy, działacze
  • 75