Imię: D. Nazwisko: Towbin

Kontroler Sekcji Kontroli ŻSS KOM. Na przełomie lutego i marca 42r. kontrolował Żyd. Tow. Pomocy Niezamożnym Matkom...

Imię: Nieznane Nazwisko: Tyras

Lekarz Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom. Mieszkał w lokalu Towarzystwa Ceglana 17-Waliców 8. (marzec 42r.)...

  • Wariant nazwiska: Tiras