Imię: Nieznane Nazwisko: Rubinstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rubinstein
  • aresztowany wraz z dr Typografem i M. Orzechem 3.07.40.

  • Żydzi
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 127