Imię: Heniek Nazwisko: Rotszajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Heniek
  • Rotszajn
  • wyciągnął Pninę Grynszpan z szeregu idącego a Umschlag podczas I akcji

  • policja żydowska
  • 84