Imię: Nieznane Nazwisko: Rosenthal

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rosenthal
  • Członek Rady, kierownik Wydziału Pomocy Socjalnej z ramienia rzemiosła, członek Zarządu Gminy również przed wojną.

  • Judenrat
  • opaski

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 76