Imię: Nieznane Nazwisko: Rosenpick

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rosenpick
  • 1942 (??)
  • Sekretarz Komitetu Domowego Nowolipki 57. Wywieziony na pocz. akcji lipcowej.

  • działacze
  • Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

  • s. 31