Imię: Nieznane Nazwisko: Rinderman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rinderman
  • inżynier, związany z Urzędem Naczelnego Lekarza Warszawy, 24.06.40 r. złożył skargę do Schrempfa w sprawie brutalnego działania kolumny sanitarnej na Krochmalnej.

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 124