Imię: Symcha Kazik Nazwisko: Ratajzer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Symcha Kazik
  • Ratajzer
  • Kazik, Bojownik
  • bojowiec, wyszedł kanałami z getta; jeździł z Adiną do Krakowa

  • działacze
  • wyglądał jk prawdziwy andrus warszawski

  • 65,90,