Imię: Nieznane Nazwisko: Rapaport

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rapaport
  • biolog (Czerniakow notuje, że miał się on ponoć roześmiać przed śmiercią)

  • inteligencja
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 146