Imię: Nieznane Nazwisko: Raab

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Raab
  • [niemiecki utrzędnik obsługujący żydowskich robotników przymusowych, m.in. na terenie Uniwersytetu]

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 121