Imię: Janina Nazwisko: Rendzner

Żona inżyniera Jana Rendznera, mają trzy córki. Przyjaźnią się z Janiną Bucholtz, współpracującą z Radą Pomocy Żydom...

  • Z domu: Czarnowska

Imię: Feliksa Nazwisko: Rybus

Osoba o ogromnej prawości i bezkompromisowości. Od 1932 r. była opiekunką małej Krysi (1931), córki Chany i Jakuba S...

  • Z domu: Szulc

Imię: Leon Nazwisko: Rybacki

Polski policjant, przyjaciel rodziny Gonczańskich. Pomagał im handlować, gdy byli w getcie. Mówiono na niego "M...

  • Wariant nazwiska: "Michał"

Imię: Maria Nazwisko: Rajcher

Córka Anny z domu Rolińskiej i Jakuba Kartaszew. W czasie okupacji mieszkała z rodzicami w budynku na terenie cmenta...

  • Z domu: Kartaszew

Imię: Adela Nazwisko: Roland

Z domu Szankowska. Mężatka. Około 50 lat, ciężko chora na reumatyzm. Jej mąż, przedwojenny dyrektor techniczny PLL L...

  • Z domu: Szankowska (Szandkowska)