Imię: Stefan Nazwisko: Polek

Aktywista PPR, zajmował się sprowadzaniem żywności ze strony aryjskiej dla towarzyszy w getcie. Odbierał gazetki par...

Imię: Ada Nazwisko: Pletner

Urzędniczka CKZP. Wyszła z getta w lutym lub marcu 1943 r. przy pomocy Witolda Dobrowolskiego, który znalazł jej mie...

  • Z domu: nieznane