Imię: Nieznane Nazwisko: Odesser

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Odesser
  • pracował w drukarni Leszno 24

  • robotnicy
  • W USA

  • Rachela Rachman, Adam Kotlar , Relacja, w Archiwum Yad Vashem