Imię: Antoni Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Antoni
  • 1943?44?
  • Warszawa
  • był, jak mówił o sobie "wachmistrzem w wojsku polskim" czyli w AK. W jego stróżówce na Próżnej 12 lub 14 była meta konspiracyjna. Zginął w strzelanienie

  • Polacy
  • chodził w kożuchu, miał długie sumiaste wąsy, lubił wypić

  • 95,96,97