Imię: Anna Nazwisko: Margolis

 • NIE
 • Kobieta
 • Anna
 • Margolis
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź
 • Żyd
 • zły
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Lekarka. Po powstaniu warszawskim mieszkała w pokoju wynajętym w Brwinowie razem z Anielą Steinsbergową. Przyjęła dwoje lokatorów, Bronisławę i Zygmunta Warmanów. Razem doczekali wyzwolenia.

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, znajomi