Imię: Nieznane Nazwisko: Lichtenbaumowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Lichtenbaumowa
  • 1942
  • Treblinka
  • ordynator oddziału wewnętrznego szpitala Bersonów i Baumanów, 30 lipca 42 szła na Umschlag

  • lekarze
  • 19,40,55