Imię: Anna Nazwisko: Levy

 • TAK
 • Kobieta
 • Anna
 • Levy
 • Skorecka
 • 1935-07-02
 • Łódź
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź, ul. Legionów 8
 • Warszawa ul. Ogrodowa 30, Nowolipie 43, Nowolipie 28, Łochowska 15, Białostocka
 • Żyd
 • zły
 • inna, w mieszkaniu
 • pieniądze
 • donos/denuncjacja, rozpoznanie
 • Córka Marka i Ruth. Miała o 2,5 roku młodszą siostrę Lilę. Rodzina była zasymilowana, zamożna, ojciec prowadził warsztat stolarski. Na początku wojny ojciec uciekł do Rosji, Ruth z córkami została w Łodzi. Po jakimś czasie przedostała się do swojego brata do getta warszawskiego. Tam odnalazł ją mąż, który wrócił do nich z Rosji. W getcie rodzice pracowali w szopie Szulca, dziewczynki były zamykane na dzień w skrzyni. W 1942 r. rodzina wyszła na aryjską stronę. Mieszkali na Pradze, u polskiej rodziny. Ojciec pracował w pobliskim tartaku. Anna miała zły wygląd, gdy ktoś przychodził, chowano ją do szafy. Po kilku miesiącach, zagrożeni denuncjacją wszyscy zamieszkali w tartaku, w małej chatce zbudowanej przez ojca. Dotrwali tam do wyzwolenia. Po wojnie wyjechali do Niemiec, tam urodził się brat Adam. W 1948 r. wyjechali do USA.

 • przed gettem, w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • dzieci, mieszkaniowe, życie prywatne