Imię: Karol Nazwisko: Laschtoviczka

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Karol
  • Laschtoviczka
  • Kierownik niemieckiego zarządu finansowego w Warszawie. Obywatel austriacki, przez wiele lat przed wojną mieszkał w Polsce (we Lwowie, następnie w Warszawie), zajmował kierownicze stanowiska w bankowości polskiej. Po Anschlussie stał się automatycznie obywatelem Rzeszy. Z chwilą wybuchu wojny, 1 września rano jako obywatel Rzeszy został przez władze polskie internowany. W maju 1940 przeniesiony został do zarządu finansowego GG do Krakowa, jego miejsce zajął - dr Fribolin. 10.12.39 Cz. notuje: "Byłem u Laschtoviczki. Gmina ma otrzymać pożyczkę +_ 250000 zł (...)". 19.12.39 - "Rano 8-ma Laschtoviczka. Załatwi 250 000, w Devisenschutzkommando wpłaty do banków, 123 000 BGK". 21.12.39 - "Rano Laschtoviczka. Zgoda na 260 000 zł.".7.03.40 - [Cz. u L. o pomoc w spłacie długu Gminy (ponad 200 000) dla Ubezpieczalni Społecznej].9.03.40 - "Bank Dyskontowy na zlecenie Laschtoviczki daje nam z tytułu sprzedanych papierów 50 000".13.03.40 - "Laschtoviczka w sprawie mebli [rekwizycja mebli w mieszkaniach żydowskich] skierował mnie do Bechera i sam do niego poszedł". 30.03.40 - "Byłem u Laschtoviczki, odradził pójść dziś do Szefa". [w sprawie pogłosek o getcie] 1.04.40 - "Rano u Laschtowiczki. Poradził udać się do Leista w sprawie murów". 2.04.40 - "Rano u Laschtoviczki. ((...) Proszę o zezwolenie na zaciągnięcie pożyczki w Banku Depozytowym 160 000 zł." 4.04.40 - "Laschtoviczka daje 60 000 zł. od 2 banków Żydowskich".6.04.40 - "Byłem u Laschtoviczki. Wyraża zgodę na pożyczkę na dom Gminy na Jagiellońskiej". 13.04.40 - "Laschtoviczka o murach. Emigracyjny Fundusz ma zostać w SS. Za mury zapłacimy".26.04.40 - "Laschtoviczka komunikuje: [7 punków dot. organizacji Gminy]".[częste wizyty Czerniakowa u Laschtoviczki]

  • Niemcy
  • Niemiec

  • Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 61(przyp.);69, 71-72;89-94;100-109;112-116;120-121