Imię: Pnina Nazwisko: Grynszpan-Frymer

  • TAK
  • Kobieta
  • Pnina
  • Grynszpan-Frymer
  • Papier
  • 1923
  • Nowy Dwór
  • urodziła się jako ostatnie późne dziecko - miała siedmioro rodzeństwa. Ojciec miał wóz i konie, woził towary. Pnina skończyła szkołę podstawową żydowską. Jesienią 39 przeniosła się z rodziną do Warszawy, ale wczesną wiosną 41 wróciła do Nowego Dworu. Mieszkała w tamtejszym getcie na tzw.Piaskach. Pracowała w Modlinie przy drzewie. W czerwcu 41 przeniosła się do Legionowa, potem do Warszawy do brata Dawida. Rodzice, dziadek,siostra i brat Zygmunt trafili do obozu w Pomiechówku. Matka z Zygmuntem przyjechali do getta warszawskiego we wrześniu 41. Pnina i jej dwóch braci pracowało w szopie Landaua na Gęsiej. W grudniu 42 powstała "piątka" Pniny na terenie fabryki Landaua. Po akcji styczniowej grupy bojowe skoszarowały się - Pnina należała do grupy Berlińskiego, mieszkała na Swiętojerskiej 34. Walczyła w powstaniu, wyszła kanałami 10 maja. Przewieziona do lasku w Łomiankach. W partyzantce w lasach wyszkowskich do lipca 44. Wróciła do Warszawy, ukrywała się w mieszkaniu na Rakowieckiej 24 z trojgiem bojowców. Gdy wybuchło powstanie warsz. właścicielka kazała im opuścić mieszkanie, przypadkiem znaleźli się w grupie Polaków prowadzonej na Gestapo. Pninie udało się przejść na stronę powstańców, ale ci posądzali ją że jest szpiegiem. Zamknięto w więzieniu, przesłuchiwano, szczęśliwie uwierzył jej oficer znający nazwisko jej brata. Zwolniono ją lecz kazano zamieszkać u rodziny żydowskiej i kontrolowano. Była tam do końca powstania,spotkała komendanta z lasu ,dzięki niemu dostała mundur i była łączniczką w grupie AL. Po powstaniu ukrywała się z kilkoma innymi bojowcam do wyzwolenia. W marcu 45 wyjechała z Polski, po pół roku w Rumunii dotarła do Palestyny.

  • działacze
  • 70,74,77-102