Imię: Szlama Nazwisko: Grajer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Grajer
  • 1942 lub 1943
  • Lublin
  • Fryzjer z Lublina. Siedział w więzieniu i przy wyjściu grypsy od więźniów wręczył Gestapo, odtąd był gestapowcem, pomagał w czasie akcji w Lublinie. W marcu i kwietniu 42r. pojawiał się w Warszawie i uwalniał bogatych Żydów z więzienia za duże pieniądze. Na pocz. akcji lipcowej znów w Warszawie. Zastrzelony w Lublinie przez gestapowców.

  • kolaboracja
  • Efros, relacja 301-2816