Imię: Krystyna Nazwisko: Gorodecka

 • NIE
 • Kobieta
 • Krystyna
 • Gorodecka
 • Drozdowicz
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • dobry
 • inna, w mieszkaniu
 • inne zagrożenie
 • Córka Chany Gorodeckiej. Opiekowała się matką i rodzeństwem: młodszą siostrą Jadwigą i bratem Piotrem. Cała trójka działała w podziemiu i walczyła w Powstaniu Warszawskim. Krystyna działała w GL. Współpracowała ze Stanisławem Sierpińskim i Adkiem Drozdowiczem.

 • powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • gospodarze, handel, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc od innej organizacji, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • 93