Imię: Abraham Nazwisko: Gepner

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Abraham
 • Gepner
 • 1872-06-19
 • 1943-03-05
 • Warszawa
 • przewodniczący Zakładu Zaopatrywania, na początku akcji lipcowej aresztowany jako zakładnik. Więziony na Pawiaku. Na początku powstania dostał cyjankali od ludzi z ŻOBu

 • bogaci
 • Jest o nim mowa także w relacjach: 301-2277, 301-5006

 • Gladsztern - Gwiazdowski, Jerzy, relacja 301-2098