Imię: Aron Nazwisko: Chmielnicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Chmielnicki
  • Opoczno
  • mieszkał z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa w Opocznie. Ojciec miał piekarnię. Aron chodził do chederu, potem do polskiej szkoły, potem do Tarbut - ponadpodstawowej szkoły żydowskiej. Zaczął szkołę zawodową gdy wybuchła wojna. Należał do Gordonii. W czasie okupacji mieszkali w getcie w Opocznie. Ojciec był w Judenracie do 42 r. W styczniu 43 Aron skacze z transportu do obozu. Dociera do Warszawy do getta. Szuka kontaktu z E.Gellerem. W lutym nawiązuje kontakt, zostaje przyjęty do grupy Gordonii, dostaje broń. Walczy na terenie Toebbensa. Wychodzi kanałami 28-29kwietnia z 40tką bojowców. Kilkanaście dni w lasku w Łomiankach, potem w prtyzantce w lasach wyszkowskich. W maju 45 wyjechał do Palestyny.

  • działacze
  • Powojenne nazwisko Karmi

  • 72,103-148