Imię: nieznane Nazwisko: Bogdanowiczowa

  • NIE
  • nieznane
  • Bogdanowiczowa
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Profesorowa Bogdanowiczowa pomagała Zofii Szymańskiej po jej wyjściu z getta w 1942 r.

  • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 403- 404