Imię: Jadwiga Nazwisko: Benklowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Jadwiga
  • Benklowa
  • Baumberg
  • 11-08-42
  • Warszawa
  • żona adwokata Benkla, którego Niemcy zabrali do obozu w pierwszych miesiącach wojny. W czasie I akcji mieszkała u brata na Chłodnej. Podczas blokady ulicy 10-11 sierpnia 42 zabrana na Umschlag - popełniła samobójstwo

  • lekarze
  • 98,100