Imię: Ignacy Nazwisko: Baumberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Baumberg
  • 1942?
  • adwokat. Na początku wojny wyjechał do Lwowa, poznał tam młodą wdowę i ożenił się. Miała 11-letniego syna Olesia. Wkrótce wrócili wszyscy do warszawskiego getta, Baumberg otrzymał pracę w urzędzie kwaterunkowym. W czasie I akcji mieszkał z rodziną , rodzicami żony, dwiema siostrami i bratem na Chłodnej. 10-11 sierpnia zabrany z całą rodziną podczas blokady ulicy. Na Umschlagu zostaŁ wyreklamowany i mógł się uratować, ale nie chciał rozłączać się z żoną i poszedł z nią

  • inteligencja, urzędnicy
  • 97,98,100