Imię: L Nazwisko: Bakauer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • L
  • Bakauer
  • przed wojną mieszkał z matką i rodzeństwem w Warszawie na ul. Furmańskiej, ojciec odszedł kilka lat przed wojną. Matka była krawcową, zarabiała na wyżywienie trojga dzieci. L. i brat chodzili do szkoły polskiej. Musieli przenieść się do getta, matka wyprzedawała rzeczy, zaczął się głód. Sąsiadka która miała znajomego w Centosie wystarała się o przyjęcie dzieci do półinternatu na Nowolikach 25

  • dzieci
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 39