Imię: Anna Nazwisko: Bach

 • NIE
 • Kobieta
 • Anna
 • Bach
 • Ackerman
 • Jadwiga Majewska
 • 1912-05-30
 • Lublin
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Lublin, ul. Kościuszki 7 m 6, ul. Staszica 9 m 4
 • Warszawa, Kraków, Izrael – Hajfa, Derech Hayam 36
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • na powierzchni, w mieszkaniu
 • pieniądze
 • donos/denuncjacja, grabież, inne zagrożenie, na ulicy, szantaż/szmalcowanie zakończone na posterunku, szantaż/szmalcowanie zakończone wykupieniem, w mieszkaniu
 • Anna Bach jest córką Sary i Henocha Ackermana, żoną lubelskiego adwokata, Arona Bacha. W 1940 mąż pobity przez gestapowca umiera w więzieniu. Anna z 8-letnią córką Danką przenosi się do getta na Majdanie Tatarskim; pracuje w Judenracie z ramienia Czerwonego Krzyża. Praca ta uprawnia ją do pozostania w getcie, nie ma jednak karty z literą „J”, zostaje wywieziona z dzieckiem na Majdanek. Wraca do getta dzięki staraniom siostry, Heleny, która wywalczyła uwolnienie Anny u Altmana, szefa Judenratu. Ukrywa się w czasie likwidacji getta na Majdanie, koło 10 listopada 1942 ucieka dzięki pomocy dalekiego krewnego, policjanta. Jej rodzice i dwie siostry giną na Majdanku. Anna z córką wyjeżdża do Warszawy. Ukrywają się po aryjskiej stronie; rozdziela je powstanie warszawskie. Odnajdują się jednak w Krakowie, tuż po wyzwoleniu. Wracają do Lublina. Po wojnie Anna emigruje do Izraela, pracuje, jako urzędniczka w Hajfie.

 • powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, praca, szantaż, szmalcownictwo, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, klasztor/kościół, kontakty z innymi Żydami, koszty, policja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, praca, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 11