Żelazna 64 Brak informacji

  • NIE
  • Żelazna 64
  • 11
  • mieszkanie Władysława Świętochowskiego, w którym ukrywali się uciekający z getta Żydzi; nad mieszkaniem, na poddaszu był schron
  • Mieszkanie Władysława Świętochowskiego, w którym ukrywał do czasu powstania warszawskiego pięć osób na stałe oraz wiele osób przejściowo.

  • 1 strona odpisu