Zalesie Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Zalesie
  • skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
  • powstanie w getcie
  • donos, działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, znajomi
  • Michał Kurz-Kowalski i Teofila Klinger ukrywają się w Zalesiu.

  • Str. 11 – 12