Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • mieszkanie Wacława Bratosa
  • inna, w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi
  • Po ucieczce z Zalesia Teofila Klinger i Michał Kurz-Kowalski spędzają noc w Warszawie.

  • Str. 12 – 13