Smocza Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Smocza
  • warszaty
  • w getcie
  • gospodarcze
  • gospodarka, rzemieślnicy
  • warsztaty wytwórcze (zabawkarstwo, galwanizerstwo, tkactwo, montaż maszyn do liczenia) - Czerniaków zwiedza je 7.05.42.

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [274]