Pawia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Pawia
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • medycyna, medyczne, mieszkaniowe
  • skoszarowany personel szpitala dziecięcego w sierpniu 42

  • 42,43