Pawia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Pawia
  • po powstaniu w getcie
  • społeczne
  • próby ratunku, strona aryjska, ulica, wyjście z getta
  • W okresie po powstaniu w getcie przez środek ulicy Pawiej biegł mur getta; grupa Łazarza Menesa, ukrywająca się w ruinach po powstaniu, próbowała zrobić pod nim podkop, by przedostać się na aryjską stronę.

  • str. 58