Ogrodowa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Ogrodowa
  • lokal "Opieki"
  • w getcie
  • społeczne
  • opieka
  • chodzi o lokal jakiejś instytucji opiekuńczej Gminy ?...

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [300]