Nowolipie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipie
  • mieszkanie prywatne
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe
  • po utworzeniu getta mieszkała tu rodzina Najmark

  • Najmarkowarelacja 301-4497