Nowolipie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipie
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • policja żydowska, próby ratunku, selekcja
  • 83,84