Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • rzeka Bug na wschodzie Polski
  • Rzeka, która płynęła na wschodzie II Rzeczpospolitej, podczas drugiej wojny światowej stała się rzeką graniczną z ZSRR. Wiosną 1944 r Armia Czerwona przekroczyła ją, zajmując Lubelszczyznę.

  • 320