Nieznana Brak informacji

  • NIE
  • Zofiówka , Brijus- sanatoria
  • Zofiówka- sanatorium dla umysłowo chorych, Brijus, sanatorium Żydowskiego Tow.Przeciwgruźliczego- chorych zabito podczas akcji 19.08.42

  • 92,93