Nieznana [Praga] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [Praga]
  • mieszkaniowe, praca
  • kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi
  • Na Pradze mieszkała i pracowała Haka Skorecka