NN Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • NN
  • mieszkaniowe, pomoc
  • Po wizycie gestapo Dorota Belkies wyjechała na wieś do rodziców Aleksandry Czubek. Ukrywała się tam przez 6 miesięcy.