Leszno Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Leszno
 • 53/55
 • budynek Sądów Grodzkich
 • w getcie
 • administracyjne
 • strona aryjska, wyjście z getta
 • Sądy jako miejsce przejścia ze strony aryjskiej do getta

 • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • 25