Grzybowska [mieszkanie Zettelów] Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Grzybowska [mieszkanie Zettelów]
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • autor, mieszkaniowe, wokół autora
  • Mieszkanie rodziny Zettel w getcie, blisko siedziby Judenratu.