Grzybowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Grzybowska
 • 32
 • Mieszkanie Kazimiery Sadzikowskiej
 • w getcie
 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Mieszkanie Kazimiery Sadzikowskiej, w którym daje schronienie Żydom.

 • Str. 1