Grochowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Grochów
  • Grochowska
  • 307
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Anny i Jakuba Kartaszewów obok cmentarza Starowierów. Domek mieścił się między dwiema fabrykami: "Perunem" i "Perkunem", którymi zarządzali Niemcy.