Grochowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Grochów
 • Grochowska
 • 263
 • Sklep Volksdeutschki
 • na powierzchni
 • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, handel, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Eugenia Joskowicz znajduje pracę dzięki pomocy znajomej.

 • Str. 383