Grabowska (prawdopodobnie Grzybowska) Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Grabowska (prawdopodobnie Grzybowska)
  • na powierzchni
  • w getcie, wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • autor, próby ratunku, wokół autora, wysiedlenie, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Lina Stockman traci ojca w czasie Wielkiej Akcji.

  • Str. 1(17)