Górnośląska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Górnośląska
  • 2
  • w getcie, wysiedlenie
  • gospodarcze, kolaboracja, praca
  • handel, koszty, praca
  • Duża fabryka pończoch /75 pracowników/. Własność Volksdeutscha Balcerowicza. Właściciel przyjmował do pracy Żydów-właścicieli fabryk pończoch. Oddawali mu maszyny. Co miesiąc odnawiał przepustkę dla 75 Żydów, wyprowadzanych z getta. Praca trwała przez 24 godziny na dobę, na trzy zmiany. Balcerowicz zatrudniał pół-na pół Żydów i Polaków. Żydom w 1942 roku przestał płacić: przeciwnie, oznajmił im, że przepustka w Gestapo kosztuje. Co miesiąc w fabryce zbierano haracz - pracownicy byli przeważnie bogaci i płacili. Fabryka była też miejscem ożywionej wymiany towarowej między Żydami i Polakami: w zamian za ubrania, buty, biżuterię dostawali żywność.

  • 31