Franciszkańska Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Franciszkańska
 • 20
 • szop szczotkarski - magazyn szopu
 • powstanie w getcie, przed gettem, w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, gospodarcze
 • gospodarka, Judenrat, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, szopy
 • założyciele - Emil Wajc i bracia Zilbersztajn; przed powstaniem mieści się tu Zakład Zaopatrywania i resztka Rady Żydowskiej, blokowany w czasie powstania w Wielki Czwartek, do 1940 - pracownia obuwia wojskowego Mordechaja Cymlicha, zarekwirowana przez Niemców (III2p2, 301-1750)

 • Efrosrelacja 301-2816